Twitter Facebook解析ツール ソーシャルメディア解析

Facebookページ : Samsung ファン獲得推移/人気書き込み

Samsung
Chúng tôi là một tập đoàn hàng đầu về công nghệ trên thế giới (dựa trên doanh số bán hàng năm) nhưng chúng tôi luôn hướng tới 1 chân lý giản đơn: làm việc cho m (電子機器会社)
ファン数 : 5,126,013人

ファン獲得状況 : 「Samsung」 いいね!推移(実数値)


デイリーの増加数


話題にしている人数(β版 ※Insightと3日ずれ)


問い合わせ・要望 | ヒートマップ解析ツール | 株式会社ユーザーローカル会社概要
Copyright (C) 2007-2018 User Local,Inc. All Rights Reserved.